ດຸນບັນຊີຊຳລະສະສາງລະຫວ່າງປະເທດຂອງລາວຫລຸດລົງ

ແຮງສົ່ງອອກບໍ່ແຮ່ບວກກັບປະລິມານເງິນທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າລາວໃນປີ 2009-2010 ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຂາດດຸນບັນຊີຊຳລະສະສາງລະຫວ່າງປະເທດຫລຸດລົງປະມານ 4,3% ຂອງຈີດີພີພ້ອມກັບມີເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະສົມໃນຄັງແຮເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງແມ່ນວ່ານັກລົງທຶນຕ່າງຊາດຈະຫອບເອົາກຳໄລສ່ວນຫນ່ຶງກັບຄືນປະເທດໃນຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ ກໍ່ຕາມ.

ພາຍຫລັງທີ່ກິດຈະການຂະຫນາດໃຫຍ່ດ້ານບໍ່ແຮ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້ານ້ຳຕົກເລີ່ມເຮັດການຜະ ລິດ, ສະພາບການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານມີຄວາມເຂັ້ມແຂງເພີ່ມຂຶ້ນຖ້າທຽບ ກັບເມື່ອກ່ອນ, ຍ້ອນໄດ້ມີການປະຕິຮູບດ້ານນະໂຍບາຍແລະການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບລວມທັງລາຍຮັບທີ່ບໍ່ແມ່ນຂະແຫນງຊັບພະຍາກອນກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກລະດັບຕຣສຸດໃ ນຮອບ 5 ປີ.

ທະນາຄານໂລກປະຈຳລາວລະບຸເມື່ອຕົ້ນປີ2012 ວ່າ: ເສດຖະກິດລາວມີຜົນງານຂ້ອນຂ້າງດີສວນ ທາງກັບການເງິນໂລກເພາະພາກການສົ່ງອອກຂອງລາວໄປຍັງປະເທດອື່ນຍັງມີຊັບ ພະຍາກອນບໍ່ ແຮ່ເປັນກຳລັງແຮງສຳຄັນບວກກັບນະໂຍບາຍການເງິນພາກລັດແລະນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອແບບຂະຫຍາຍຕົວພາຍໃນປະເທດເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະປີລາວມີລາຍຮັບຈີດີພີມີລັກສະ ນະເພີ່ມຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ໂດຍຕົວເລກເສດຖະກິດເຕີບໂຕສະເລ່ຍລະຫວ່າງປີ2005-2010 ໃນລະດັບ7,7% ແລະເກີດຂຶ້ນກັບທຸກຂະແຫນງການ,ຂະແຫນງທີ່ເຕີບໂຕໄດ້ເຂັ້ມແຂງກວ່າ ຫມູ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ.

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການສົ່ງອອກຈາກຂະແຫນງບໍ່ແຮ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ການຂາດດຸນບັນຊີຊຳລະສະສາງລະຫວ່າງປະເທດຫລຸດລົງເຫລືອຢູ່ປະ ມານ9,3% ຂອງຈີດີພີໃນປີ 2010 ຫລຸດ ຈາກ13,6% ໃນປີ2009 ປະລິມານເງິນທຶນຕ່າງຊາດທີ່ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງເຖິງວ່າກະແສທຶນແລະການສົ່ງກຳໄລຈະຢ້ອນກັບຄືນຫາປະເທດຈຳນວນ ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 2,3% ສາເຫດຂອງການໄຫລຄືນຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວມາຈາກວິກິດການເງິນໂລກທີ່ຫລາຍປະເທດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນປີ 2009-2010 ແຕ່ລາວຍັງມີຄັງແຮເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດສະສົມເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີຕໍ່ມາ.

ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມງົບປະມານດ້ານລາຍຈ່າຍຂອງພາກລັດໃນປີ2009-2010 ກັບສືບຕໍ່ ຫລຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຫລືອປະມານ4,6% ຂອງຈີດີພີທຽບໃສ່ສົກປີ2008-2009 ຫລຸດລົງ ປະມານ2,1% ຂະນະທີ່ອັດຕາສ່ວນຂອງຫນີ້ສິນຕ່າງປະເທດລວມທັງຫນີ້ສິນທີ່ພາກລັດຄ້ຳປະກັນ ຕໍ່ຈີດີພີຫລຸດລົງຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນກັນ, ຈາກທີ່ມີຢູ່112%  ຂອງຈີດີພີໃນປີ2001 ເຫລືອ ປະມານ55% ໃນປີ2009 ນີ້ເປັນຜົນມາຈາກການແຂງຄ່າຂອງເງິນໃນລະດັບສູງ.

ນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາລັດຖະບານລາວໄດ້ສຸມໃສ່ການປະຕິຮູບເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເສດຖະກິດສະເພາະໃນທົ່ວປະເທດຕາມເງື່ອນໄຂເຫມາະສົມໂດຍສະເພາະເຂດທີ່ມີຊາຍ ແດນຕິດຈອດໂດຍເປົ້າຫມາຍສົ່ງເສີມການຄ້າແລະບໍລິການເພື່ອຫຍັບປະເທດເຂົ້າສູ່ອຸດສາຫະກຳທີ່ທັນສະໄຫມເທື່ອລະກ້າວໄປກັບຂະແຫນງຊັບພະຍາກອນທີ່ເປັນການສົ່ງອອກລາຍ ໃຫຍ່ຂອງລາວ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ ໜັງສືພິມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

Advertisements
Categories: ເສດຖະກິດລາວ | ປ້າຍກຳກັບ | ໃຫ້ຄວາມເຫັນ

​ເລື່ອງ​ນຳ​ທາງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: