ຍຸດທະສາດພັດທະນາເພື່ອກ້າວຜ່ານການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ   ວາງ 2 ເປົ້າຫມາຍຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດຈາກນີ້ຫາປີ 2020 ເພື່ອຍົກເອົາປະເທດຊາດອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາສ່ວນວຽກງານສັງຄົມຈະສຸມໃສ່ລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ຫນັງສືກຸ່ມເປົ້າຫມາຍອາຍຸ 15-24 ປີພ້ອມກັບມີອາຍຸຍືນສະເລ່ຍທົ່ວປະເທດຢ່າງຕ່ຳ 66 ປີ.

ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະປີ 2011-2020 ລັດຖະບານໄດ້ແບ່ງການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດອອກເປັນ 2 ໄລຍະດັ່ງນີ້.

ໄລຍະທຳອິດປີ 2011-2015  ຈະຕ້ອງນຳພາປະຊາຊົນຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ຫລື ບັນລຸເປົ້າຫມາຍ MDG, ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ເຕີບໂຕຢ່າງຫມັ້ນຄົງບໍ່ຫລຸດ 8% ຕໍ່ປີ, ສະເລ່ຍຮັບປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດບໍ່ຫລຸດ 1.700 ໂດລາ ແລະ ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ GNI ສະເລ່ຍປະມານ 1.445 ໂດລາສະຫະລັດ.

ໄລຍະທີສອງປີ 2016-2020 ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ (LDC ) ຢ່າງເຕັມຕົວໂດຍຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ເຕີບໂຕຢ່າງຫມັ້ນຄົງບໍ່ຫລຸດ 8,5% ຕໍ່ປີສະເລ່ຍຕໍ່ ຄົນມີລາຍຮັບ  3.303 ໂດລາສະຫະລັດ, ສ່ວນລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ GNI ຕໍ່ຫົວຄົນປະມານ 2.807 ໂດລາສະຫະລັດ.

ມາດຕະຖານສາກົນປະຊາຊົນຕ້ອງມີອາຍຸຍືນສະເລ່ຍປະມານ 66 ປີ, ມີອັດຕາເດັກນ້ອຍອາຍຸແຕ່ 15 ປີຂື້ນໄປໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າຮຽນຈົບລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍບໍ່ຫລຸດ 95% ທັງມີອັດ ຕາສ່ວນປະຊາກອນຂາດສານອາຫານໃຫ້ຍັງເຫລືອ 5%, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີໃຫ້ຫລຸດລົງ 40 ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊິວິດ 1.000 ຄົນ.

ແນວໃດກໍ່ດີສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມາດຖານຂອງການຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາຕ້ອງມີລາຍໄດ້ ແຫ່ງຊາດ GNI ສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນສູງກວ່າ 1.086 ໂດລາສະຫະລັດ, ປະຈຸບັນລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຂອງລາວສົກປີ 2011-2012  ປະມານ 1.156 ໂດລາສະຫະລັດ, ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ ອາຍຸຍືນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 66 ປີເຊີ່ງປະຈຸບັນລາວມີອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ 62,3 ປີ, ດັດຊະນີຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 31%, ສະເພາະປີ 2009 ດັດຊະນີຄວາມສ່ຽງດ້ານ ເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 59,9%.

ທັງນີ້ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ10 ປີ (2001-2010) ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ສະເລ່ຍ 10 ປີຂະຫຍາຍ ຕົວ 7,1%, ກະສີກຳ  ຂະຫຍາຍ 2,9%, ອຸດສາຫະກຳຂະຫຍາຍ 10,5% ແລະ ບໍລິການຂະຫຍາຍ9,3% ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຄົນ 1.069 ໂດລາສະຫະລັດເພີ່ມຈາກປີ 2000 ເກືອບ 3 ເທົ່າ. ສ່ວນລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ GNI ສະເລ່ຍ 1.048 ໂດລາສະຫະລັດ.

ຂະນະທີ່ການລົງທຶນທົ່ວສັງຄົມໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາກວມ 34% ຂອງ GDP ເປັນການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນກວມ 57,7% ລະດົມທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ 15,8  ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ການຊ່ວຍເຫລືອ  ແລະ ກູ້ຢືມໄດ້ 4,1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.

ຂ່າວຈາກ ໜັງສືພິມເສດຖະກີດ ສັງຄົມ

Advertisements
Categories: ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດລັດຖະບານ | ປ້າຍກຳກັບ | ໃຫ້ຄວາມເຫັນ

​ເລື່ອງ​ນຳ​ທາງ

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: